Pressreleaser

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


24 april 2020, 08:30

Henrik Esbjörnson blir ny vd för MultiQ

Styrelsen för MultiQ har utsett Henrik Esbjörnson till ny VD för bolaget. Tjänsten kommer att tillträdas 1 maj 2020.

Henrik kommer närmast från en vd tjänst på gasbolaget Strandmöllan AB. Dessförinnan har han bland annat arbetat för IT-bolaget KMD och Accenture. Henrik har en gedigen utbildning som både civilingenjör från LTH samt civilekonom från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

”Henrik har de ledaregenskaper som vi efterfrågar, vilka kommer att passa utmärkt såväl i den oroliga tid som vi nu befinner oss i samt på vår fortsatta tillväxtresa. Han har omfattande erfarenheter inom försäljning, verksamhetsoptimering, affärsutveckling och innovation. Vi ser fram emot att börja arbeta med Henrik för att fortsätta skapa tillväxt och förbättra vår kundupplevelse. Samtidigt vill jag tacka vår avgående tf VD Lars-Göran Mejvik för hans fina insatser”, säger Lars Pålsson, styrelseordförande i MultiQ. 

”Jag ser mycket fram emot att få tillträda tjänsten och att få lära känna bolaget och alla dess medarbetare. Med starkt resultatfokus, inre driv och respekt för alla medarbetares unika kompetenser kommer jag att bidra till företagets utveckling framåt. Tillsammans med medarbetarna ska de bästa förutsättningarna skapas för lönsam tillväxt”, säger Henrik Esbjörnson.

 

För ytterligare information kontakta:
 

Lars Pålsson
Styrelseordförande MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com 

 

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här