Pressreleaser

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


09 april 2020, 10:45

Multiq stärker samarbete med stort nordamerikanskt spelbolag

Western Canada Lottery Corporation (WCLC) tecknar avtal för MultiQs mjukvara och tillhörande service och support via partnern Scientific Games. Den statliga lotteriorganisationen önskar utveckla spelupplevelsen hos ombuden och där skapa en modern och attraktiv spelmiljö med hjälp av interaktiva skärmar. Ordervärdet uppskattas till ca 10 MSEK under en femårsperiod.

Avtalet är en följd av det ramavtal för hårdvara som tidigare meddelats under 2019.

Kundens satsning på digitalisering är en del av en större marknadsföringssatsning, för att lyfta och modernisera varumärket. Ombuden ska kunna erbjuda en spelupplevelse som skapar både glädje och spänning. Digital signage kommer att ersätta tidigare manuell hantering ute hos ombuden. Dagens konsumenter förväntar sig en sömlös upplevelse, där de möts av samma budskap oavsett var och när de väljer att spela. Budskap som visas ska vara samma hos ombuden som på nätet. De interaktiva informationsskärmarna kommer att ge kunden tillgång till spel, speltips, resultat och utdelningar. När skärmarna inte används visas marknadsföring av olika spel och kampanjer.

”Spelmarknaden i världen har påbörjat samma digitala resa som vi ser hos detaljhandeln. Våra moderna och innovativa lösningar bidrar till att skapa en attraktiv kundupplevelse i butiken. Genom vårt partnerskap med Scientific Games öppnas marknadsmöjligheter internationellt”, säger Lars-Göran Mejvik, vd MultiQ.

För ytterligare information kontakta:
Lars-Göran Mejvik
tf VD, MultiQ International
Tel.:  +46 (0)10 211 66 23
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel, transport och corporate communication. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här