Pressreleaser

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


26 mars 2020, 18:30

MultiQs styrelse föreslår inställd aktieutdelning samt kommenterar rådande läge

Den pandemi som orsakas av viruset COVID-19 drabbar just nu stora delar av världen vilket påverkar företag, samhälle och individer i en exceptionell omfattning. Den rådande situationen leder till påfrestningar och osäkerhet om framtiden och styrelsen i MultiQ har därför beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning till kommande årsstämma. 

MultiQs kunder verkar i huvudsak inom kollektivtrafik, bank, spelmarknad, sjukvård och detaljhandel. Kunder i detaljhandeln påverkas mest och dessa utgör en mindre andel av vår kundbas. 

Vi tar vårt samhällsansvar för att dämpa smittspridningen genom att låta i stort sett alla medarbetare arbeta hemifrån. Med hjälp av bra digitala lösningar kommer detta inte att påverka leveranser till kunder. Vi har också en bra lagersituation och ser heller ingen större påverkan på inleveranser.

De återkommande intäkterna beräknas vara i stort sett opåverkade medan osäkerheten är större för de projektorienterade. Särskilt i Danmark och Norge har affärsaktiviteten redan blivit betydligt lägre efter myndigheternas införda restriktioner.

Kostnadssidan ses över löpande och vi följer noga de möjligheter som finns i statliga stödpaket som nu tillhandahålls i respektive land.

Styrelsens beslut att dra tillbaka förslaget om utdelning stärker ytterligare MultiQ finansiellt. Vi står väl rustade för att möta den närmaste tidens osäkerhet och de utmaningar som kan komma.

Vår kundbas är stabil och vi räknar med att de ska klarar sig bra genom rådande situation. När en återhämtning till mer normala affärsaktiviteter kan ske är för närvarande svårt att bedöma, men vår finansiella ställning gör oss uthålliga. 

För ytterligare information kontakta:
Lars-Göran Mejvik
Tel.: +46 (0)10 211 66 23
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här