Pressreleaser

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


19 mars 2020, 16:15

Rättelse: Det välkända tyska läkemedelsföretaget Roche väljer skärmar från MultiQ

Detta är ett förtydligande och upprepande av tidigare pressrelease från MultiQ 19 mars 2020. Slutkund är Roche.

MultiQ har fått en order värd drygt 4,2 MSEK av ett stort tyskt företag inom läkemedel och diagnostik. Totalt har MultiQ levererat nästan 4 500 skärmar till detta företag och ordern är resultatet av ett mångårigt samarbete. Leverans av skärmar kommer att ske löpandes från sommaren 2020 till våren 2021.

Kunden har en framträdande roll inom främst cancerforskning. Företaget fokuserar på innovativa läkemedel och diagnostiska tester som ska hjälpa patienter att leva ett längre och bättre liv. All forskning sker i kliniskt rena laboratorier med höga krav på hygien, vilket omfattar både interiör och hjälpmedel. MultiQ erbjuder specialdesignade skärmar anpassade efter kundens laboratoriemiljö. Skärmarna är robusta och tål att hanteras efter de kliniska riktlinjer som finns i verksamheten.
”MultiQ erbjuder digitala tjänster och produkter för publika miljöer. Flera stora internationella aktörer efterfrågar skärmar som är tåliga, har lång livslängd och som går att anpassa efter specifika önskemål. Vår höga kvalitet gör oss unika på marknaden vilket bidrar till att våra kunder känner sig trygga med oss som samarbetspartner”, säger tf vd Lars-Göran Mejvik.

 

För ytterligare information kontakta:
Lars-Göran Mejvik
Tel.: +46 (0)10 211 66 23
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

 

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

 

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här