Pressreleaser

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


07 juni 2019, 12:00

Stort avrop från kund i Kanada

Den 13 maj 2019 meddelade vi att MultiQ har tecknat en ramorder där slutkund är en statlig lotteriorganisation i Kanada. Det sammanlagda ordervärdet på denna ramorder uppgår till 50 MSEK fördelat på ett antal leveranser över en treårsperiod.

MultiQ har nu mottagit en större avropsorder, som del av ovanstående ramorder, värd totalt 23 MSEK. Leverans beräknas att ske under vintern 2019/2020. Övriga avrop och leveranser förväntas ske i omgångar under resterande delen av 2020 samt under 2021 och 2022.

”Leverans av den första ordern, som tidigare aviserats, går som planerat. Vi har därför emotsett ett större avrop från kunden nu under försommaren”, säger Michael Wolgsjö, vd MultiQ.

För ytterligare information kontakta:

Michael Wolgsjö VD, MultiQ International Tel.: +46 (0)73 85 65 825  

E-post: michael.wolgsjo@multiq.com  

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.  

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel, transport och corporate communication. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här