Pressreleaser

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


13 maj 2019, 17:05

Stort nordamerikanskt spelbolag satsar på digital signage från MultiQ

MultiQ har mottagit en ramorder där slutkund är en statlig lotteriorganisation i Kanada. Det sammanlagda ordervärdet beräknas uppgå till 50 MSEK fördelat på leveranser över en treårsperiod. Kunden önskar utveckla spelupplevelsen hos ombuden och där skapa en modern och attraktiv spelmiljö med hjälp av interaktiva informationsskärmar. Första leverans beräknas ske sommaren 2019 med ett ordervärde på 3 MSEK. Andra leveransen är beräknad till höst och vinter 2019 med ett ordervärde på cirka 16 MSEK. Övriga leveranser antas levereras jämnt fördelat under 2021-2022. Inledande order består i huvudsak av programvara och följande leveranser utgörs av hårdvara.

Kundens satsning på digitalisering är en del av en större marknadsföringssatsning, för att lyfta och modernisera varumärket. Ombuden ska kunna erbjuda en spelupplevelse som skapar både glädje och spänning. Digital signage kommer nu att ersätta tidigare manuell hantering ute hos ombuden. Dagens konsumenter förväntar sig en sömlös upplevelse, där de möts av samma budskap oavsett var och när de väljer att spela. Budskap som visas ska vara samma hos ombuden som på nätet. De interaktiva informationsskärmarna kommer att ge kunden tillgång till spel, speltips, resultat och utdelningar. När skärmarna inte används visas marknadsföring av olika spel och kampanjer.

”Detta är en affär som mina kolleger har arbetat länge och fokuserat med. Jag är stolt över deras insats och väldigt tacksam för det förtroende som kunden visar oss. Från att tidigare ha levererat digitala skärmar till vår kund, går vårt samarbete nu in i en djupare utvecklingsfas då vi nu tillsammans kommer att utforma deras nya digitala kommunikationsplattform. Vi ska stötta vår kund till att vara i framkant inom digitalisering av spelmiljö”, säger Michael Wolgsjö, vd MultiQ.

För ytterligare information kontakta:

Michael Wolgsjö
VD, MultiQ International
Tel.: +46 (0)73 85 65 825
E-post: michael.wolgsjo@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel, transport och corporate communication. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här