Pressreleaser

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


02 maj 2019, 17:40

Stor order till MultiQ från bussoperatör i Danmark

En stor bussoperatör i Danmark väljer att teckna avtal med MultiQ avseende en totallösning för kommunikation i bussarna. Ordern som börjar att levereras redan i år, innefattar hårdvara, mjukvara och tjänster. Kontraktet löper på minst 3 år och är värt drygt 11,2 MSEK.

”Med denna order stärker vi vår position som totalleverantör av kommunikationslösningar inom transportsektorn. På flera marknader runt om i världen ser vi att behovet av publik information på bussar och tåg i kollektivtrafiken ökar. Efterfrågan är stor och MultiQ är tydligt positionerade inom detta område”, säger Michael Wolgsjö, vd MultiQ.

För ytterligare information kontakta:

Michael Wolgsjö
VD, MultiQ International
Tel.: +46 (0)73 85 65 825
E-post: michael.wolgsjo@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel, transport och corporate communication. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här