Pressreleaser

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011


02 maj 2019, 16:45

Order från skandinaviskt spelbolag

MultiQ har mottagit en tilläggsorder från en befintlig kund inom spelbranschen. Bolaget, som är skandinaviskt, kommer att genomföra en hårdvaruuppgradering hos alla sina spelombud. Ordern är värd drygt 6,2 MSEK och leverans kommer huvudsakligen att ske under 2019.

”Det gläder oss mycket att vi tillsammans med kund har skapat en lösning som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Genom att uppgradera befintlig hårdvara, ger vi nytt liv till de monitorer och touchskärmar som vår kund har hos sina spelombud, säger Michael Wolgsjö, vd MultiQ.

För ytterligare information kontakta:
Michael Wolgsjö 
VD, MultiQ International 
Tel.: +46 (0)73 85 65 825
E-post: michael.wolgsjo@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel, transport och corporate communication. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här