Pressreleaser

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


24 september 2018, 12:15

MultiQ får fler avrop från Region Skåne

MultiQ har sedan tidigare meddelat vunnen upphandling och tecknat ramavtal med Region Skåne samt tidigare avrop från ramavtalet. Utifrån detta ramavtal har nu avropats ytterligare fyra beställningar avseende upprustning av befintliga infotainmentenheter. Ordervärdet uppgår till ca 9,0 MSEK. Leverans beräknas ske under de tre första kvartalen av 2019.

MultiQ erbjuder digital skyltning och interaktiva terminaler lämpade för publika miljöer. Via ett webbaserat system går det snabbt och enkelt att kommunicera ut budskap som når obegränsat antal mottagare. Region Skåne använder systemet både inom vården och inom kollektivtrafiken.

”Ökad digitalisering skapar nya möjligheter inom vård och kollektivtrafik. En utveckling som kommer att förändra våra beteenden, förväntningar och vanor. Uppdaterad information kommer att bli en självklarhet var vi än befinner oss. MultiQ är specialiserade inom främst butiksmiljöer, stationer samt bussar och tåg”, säger Lars Pålsson, tf vd MultiQ.

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här