Pressreleaser

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


16 maj 2018, 17:00

Skånetrafiken fortsätter att investera i infotainment från MultiQ

Skånetrafiken fortsätter att satsa på digital kommunikation för ett smartare och smidigare kollektivt resande. Ordern innebär en utökning av befintlig infotainmentlösning och kommer att omfatta drygt 150 bussar i Malmö, Söderslätt samt Landskrona. Ordervärdet är ca 5,5 MSEK och leverans beräknas ske under hösten 2018.

Inom kollektivtrafiken i Sverige och övriga Norden sker stora satsningar för att öka andelen resenärer. Dagens resenärer efterfrågar ett effektivt och attraktivt resande och det finns ett behov bland resenärerna av att få mer och bättre information under resan. MultiQ erbjuder en lösning kallad Infotainment som är en kombination av information och underhållning. Realtidsuppdaterad trafikinformation som visar anslutningstrafik, färdväg och hållplatser hjälper resenärerna att planera sin resa. Underhållning som gör resan trevligare och den upplevda restiden kortare.

”Vårt samarbete med Skånetrafiken har pågått under flera år och vi är mycket stolta över att få vara en del i deras arbete för att höja reseupplevelsen för passagerarna. Intresset för digital kommunikation inom kollektivtrafiken ökar i hela Norden och Skånetrafiken är en av de ledande inom detta område”, säger Lars Pålsson, tf vd MultiQ. 

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här