Pressreleaser

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


04 maj 2018, 13:45

MultiQ tecknar avtal med Sydtrafik efter upphandlingen Trafikinformation

Som tidigare meddelats har Sydtrafik, trafikbolaget för den Jylländska delen av Region Syddanmark, under hösten och vintern genomfört en omfattande offentlig upphandling kring digital skyltning där MultiQ vann tilldelningsbeslutet. Processen har därefter fortlöpt med överklagandeperiod och avtalsförberedelse och detta har nu utmynnat i undertecknat avtal.

Vi upprepar tidigare uppgifter att upphandlingens utvärderingspris var drygt 23 MSEK under en period av 2 år med option på förlängning 1 + 1 år. Upphandlingen ska leda till ramavtal som i sin tur utgör grund för avrop på avtalet vilket kan ge ett uppskattat ordervärde 5-30 MSEK under perioden.

”Vi är naturligtvis nöjda med att processen gått som förväntat och nu resulterat i undertecknat avtal i denna mycket viktiga upphandling. I en öppen och offentlig konkurrens visar det sig att vi har det bästa erbjudandet för behovet inom publika transporter av digital skyltning” säger Lars Pålsson, tf VD på MultiQ.

Denna upphandling avser i första hand stationer och hållplatser där det kommer att satsas på en utbyggnad av befintlig trafikinformation. Resenärerna kommer att få realtidsinformation kring avgångs- och ankomsttider samt uppdateringar kring eventuella trafikstörningar. Att locka fler medborgare att resa kollektivt kräver ett attraktivt erbjudande. En bidragande faktor till en lyckad reseupplevelse är information förmedlad på rätt ställe i rätt tid.

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 41 
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Århus, Lund, Stockholm, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här