Pressreleaser

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


16 april 2018, 12:30

MultiQ vinner Sydtrafiks upphandling ”Informationsskärmar för trafikinformation”

Sydtrafik, trafikbolaget för den jylländska delen av Region Syddanmark, har under hösten och vintern genomfört en omfattande offentlig upphandling kring digital skyltning. Tilldelningsbeslut har idag meddelats MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion kommer att inledas. Avtalet är bindande först när det är undertecknat av båda parter. Upphandlingen kan komma att överklagas av andra intressenter. Ytterligare information beräknas kunna ges om cirka 2 veckor.

Upphandlingens utvärderingspris är drygt 23 MSEK under en period av 2 år med option på förlängning 1 + 1 år. Upphandlingen ska leda till ramavtal som i sin tur utgör grund för avrop på avtalet, vilket kan ge ett uppskattat ordervärde på 5-30 MSEK under perioden.

”Det är fantastiskt glädjande att vi efter ett gediget arbete kommit till denna viktiga etapp i upphandlingen. Sydtrafik är en mycket viktig kund för oss som vi haft ett nära samarbete med under flera år. Våra skärmar för trafikinformation finns sedan tidigare vid busshållplatser och tågstationer”, säger Mads Henrik Hansen VD på MultiQ Denmark AS.

”Vi är mycket stolta över resultatet i denna viktiga upphandling. Det visar att vi i öppen offentlig konkurrens har bästa kombination av pris och kvalitet” säger Lars Pålsson, tf VD på MultiQ.

För ytterligare information kontakta:
Lars Pålsson, tf VD MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 41 
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande enligt tidpunkt som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på http://www.multiq.com/. 


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här