Pressreleaser

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


03 april 2018, 15:00

MultiQ tecknar avtal med Region Skåne efter upphandling av ”Infotainment”

Som tidigare meddelats har Region Skåne och Skånetrafiken genomfört en omfattande offentlig upphandling kring Digital Skyltning där MultiQ vann tilldelningsbeslutet. Processen har därefter fortlöpt med överklagandeperiod och avtalsförberedelse, vilket nu har utmynnat i undertecknat avtal.

Vi upprepar tidigare uppgifter om att upphandlingens utvärderingspris är ca 54 MSEK under en period av 6 år.

Upphandlingen omfattar digitala skärmar, Infotainment, till kollektivtrafik och offentliga verksamheter inom Region Skåne. Tusentals skärmar kommer att placeras ut på vårdcentraler, sjukhus, bussar, tåg och stationer. Infotainment är ett allmänt känt begrepp inom främst kollektivtrafiken och står för ”Information och Underhållning”. Informationskanalen beräknas få en stor genomslagskraft och nå en betydande del av Skånes befolkning. Syftet är att kunna ge både relevant information samt underhållning som gör besöket trevligare och den upplevda väntetiden kortare. Kundupplevelsen under resan eller vårdbesöket förbättras avsevärt.

”Vi är väldigt nöjda med att processen gått som förväntat och nu resulterat i undertecknat avtal, i denna mycket viktiga upphandling. I öppen och offentlig konkurrens har vi det starkaste erbjudandet av digital skyltning för vård och publika transporter”, säger Lars Pålsson, tf vd MultiQ.

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här