Pressreleaser

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


31 januari 2018, 10:50

MultiQ vinner tilldelningsbeslutet i Region Skåne Skånetrafikens Infotainment upphandling

Region Skåne Skånetrafiken har under hösten och vintern genomfört en omfattande upphandling kring Infotainment. Tilldelningsbeslut har idag gått till MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion kommer att inledas. Avtalet är bindande först när det är undertecknat av båda parter. Upphandlingen kan komma att överklagas av andra intressenter. Upphandlingens omfattning är 54 MSEK under en period av 6 år.

Uppdraget avser ett helhetsansvar för behov av Infotainmentsystemet och därvid att

-          fullgöra leverans av Infotainmentenheter (hårdvara)

-          kundanpassa och implementera upphandlade programvaror

-          förvalta Infotainmentsystemet och tillsammans med Skånetrafiken utveckla konceptet infotainment samt Infotainmentsystemet.

”Vi är oerhört glada och stolta över detta resultat i denna mycket viktiga upphandling och vi försvarar härmed vår position som ledande inom lösningar för digitala kommunikation i publika transporter”

säger Lars Pålsson, tf vd MultiQ.

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ

Tel.: +46 (0)10 211 66 41

E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 10.50 CET.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.
Mer information finns på http://www.multiq.com/.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här