Pressreleaser

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


18 maj 2017, 12:30

MultiQ redovisar ytterligare ett kvartal med intäkter och utgifter i balans. Ökat fokus på tillväxt i snabbväxande IoT marknad.

Första kvartalet 2017

· Intäkterna uppgick till 33,2 Mkr (28,7 Mkr)
· Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 Mkr (-4,9 Mkr)
· Resultat per aktie för första kvartalet blev -0,00 kr (-0,04 kr) 

”Vi presenterar ytterligare ett kvartal med balans mellan intäkter och utgifter. Detta är för oss grunden för vårt bygge av det moderna MultiQ.

Vi arbetar nu för fortsatt tillväxt i de marknader där vi investerar mest, vilket är i digitala lösningar för butiksmiljö och persontransport. Våra erbjudanden är väl utvecklade funktioner för digital skyltning, kundpekskärmar, digitala busshållplatser och mycket mer.

En intressant notering är att den teknik som vi redan arbetat med i många år i har fått ett modernt uttryck i IoT, Internet of Things, vilket helt enkelt betyder att alla saker ska kopplas till Internet. Uttrycket har nu etablerat sig även på marknaden och vi kommer därför också att använda detta begrepp mer i vår marknadsföring framöver.

Sammantaget ser vi fortsatt goda framtidsmöjligheter för MultiQ med ett allt tydligare fokus på tillväxt” säger tf VD Lars Pålsson.

För ytterligare information hänvisas till MultiQs delårsrapport jan-mars 2017 som finns att hämta på www.multiq.com 

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ

Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18/5 2017 kl. 12.30 CET.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.
Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här