Pressreleaser

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


02 mars 2017, 13:30

Valberedning i MultiQ

MultiQs tre största ägare/ägargrupper har utsett representanter till MultiQs valberedning.

Valberedningen inför MultiQs årsstämma 2017 kommer att bestå av:

Lars Pålsson (ordförande)

Hans Skeppner

Jens Ismunden

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Lars Pålsson, +46 10 211 66 41, lars.paulsson@multiq.com

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämma samt på bolagets webbplats.

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ

Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ

Tel.: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Denna information är sådan information som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2/3 2017 kl. 13.30 CET.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.
Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här