Pressreleaser

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


17 februari 2017, 08:30

MultiQ visar ökande intäkter för helåret 2016 samt fortsatt förbättrade kvartalsresultat

Fjärde kvartalet 

· Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 39,3 Mkr (30,9 Mkr)
· Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 1,6 Mkr (0,2 Mkr)
· Resultat per aktie för fjärde kvartalet blev   0,01 kr (0,00 kr)

Helåret

· Intäkterna för perioden januari-december uppgick till 135,3 Mkr (112,2 Mkr)
· Resultatet efter skatt för perioden januari-december uppgick till -5,3 Mkr (-2,8 Mkr)
· Resultat per aktie för perioden januari-december blev -0,04 kr (-0,02 kr)

”Det är glädjande att kunna presentera fortsatt förbättrade intäkter och resultat efter skatt för det fjärde kvartalet. Helåret 2016 är det första året där det förvärvade bolaget Mermaid A/S ingår under hela perioden och visar en sammanlagd ökad intäkt jämfört med tidigare år.

Vi satsar nu på tillväxt i de marknader där vi kraftigt investerar, vilket är i digitala lösningar för butiksmiljö och persontransport.

För butiksmiljö har vi ett väl utvecklat erbjudande av digitala bildskärmslösningar för fasad, skyltfönster, gavelkampanjer, varudiskar, manuella diskar och kösystem. Ny konceptsuccé är lösningar för att knyta samman webbutik och fysisk butik.

För persontransport arbetar vi fortsatt med digitala funktioner för bussar, tåg, busshållplatser och stationer.

Sammantaget ser vi mycket goda framtidsmöjligheter för MultiQ med ett tydligare fokus på tillväxt.” säger Lars Pålsson, tf VD på MultiQ.

För ytterligare information hänvisas till MultiQ’s bokslutskommuniké 2016 som finns att hämta på www.multiq.com

För ytterligare information kontakta:

Lars Pålsson, tf VD MultiQ

Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ

Tel.: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17/2 2017 kl. 17..30 CET.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.
Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här