Pressreleaser

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


09 januari 2017, 17:31

MultiQ International AB (Publ) genomför optionsprogram

Vid årsstämman i MultiQ International AB (publ) den 17 maj 2016 beslutades om emission av 3 000 000 st teckningsoptioner. Beslutet bifölls med 100 % av de närvarande rösterna. Varje option berättigar till teckning av en aktie för 1,55 kr under perioden 1 januari 2019 – 30 juni 2019. Teckningsoptionerna tecknades av helägda dotterbolaget MultiQ Products AB för vidareöverlåtelse i enlighet med moderbolagets instruktioner.

Styrelsen i MultiQ International AB har nu beslutat att MultiQ Products skall överlåta de emitterade teckningsoptionerna till personal och ledande befattningshavare. Överlåtelsen sker till värdering i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ

Tel.: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9/1 2017 kl. 17..30 CET.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.
Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här