[cetsEmbedRSS id=http://publish.ne.cision.com/Release/ListReleasesSortedByPublishDate/?feedUniqueIdentifier=84d494e850 itemcount=0 itemauthor=0 itemdate=0 itemcontent=0]×

Finansiella rapporter

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012


21 april 2020, 12:30

Multiqs årsredovisning 2019

MultiQs årsredovisning finns från och med idag tillgänglig på företagets webbsida, www.multiq.com.

MultiQs årsstämma äger rum den 19 maj 2020 kl 13.00 i bolagets lokaler (Beta 6),
Scheelevägen 17 i Lund.

 

För ytterligare information kontakta:
 

Lars-Göran Mejvik, tf VD
Tel.:  +46 (0)10 211 66 23
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande
Tel: +46 (0)10 211 66 41
lars.paulsson@multiq.com

 

Denna information är sådan information som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.30 den 21 april 2020.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel, transport och corporate communication. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.


Följande filer finns för nedladdning

Prenumerera på rapporter

Typ av information

Delårsrapporter
Årsredovisningar
Pressreleaser

Personlig information

E-post*
Namn
Företag

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här