MultiQs VD

Genom förvärvet av Mermaid, som skedde under maj månad, skapar vi nu Nordeuropas största helhetsleverantör inom Digital Signage med sju kontor i fem länder. Detta ger oss ännu starkare möjligheter att utveckla innovativa digitala lösningar och större närhet till våra kunder.
Kvartalets resultat är det första som innefattar det nya dotterbolaget Mermaid A/S under hela perioden. Försäljningen är lägre jämfört med förra året, i huvudsak beroende på en mycket stor hårdvaruleverans vid samma tid föregående år. Kostnaderna är högre eftersom nu även Mermaid A/S kostnader inkluderas. I koncernens samordning satsar vi för högre intäkter och sänker löpande våra kostnader men större synergieffekter kommer inte att synas förrän nästa år.

Vi har under kvartalet fått flera nya spännade kunder som vill utveckla sin digitala butik, bl.a. Intersport där vi anpassar kommunikationsmaterialet så att man enkelt kan köra samma kampanj i olika media, t.ex. webbutiken, tryckta medier och In-store TV, vilket ger en röd tråd i kundkommunikationen.
Under kvartalet har vi för första gången visat upp vårt nya erbjudande inom digital information för kollektivtrafiken, såväl för bussar och tåg som för hållplatser. Inom detta område gör vi stora investeringar då det väntas växa kraftigt de kommande åren.

Lars Pålsson,
Tillförordnad CEO

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här