MultiQs Styrelse

 
Lars Pålsson, Styrelseordförande
Född: 1961
Utbildning: Civilingenjör, Lund Tekniska Högskola
Invald: 2013
Huvudsysselsättning: Styrelseordförande i MultiQ International
Arbetslivserfarenhet: Grundare av Mikrolund, Publiq Systems
Aktieinnehav: 36.036.230 aktier aktier.
 
Kristina Jarring Lilja
Född: 1958
Utbildning: IHM Business School
Invald: 2014
Styrelseordförande: StyrelseAkademin Skåne, Campus Vänner, Gents AB
Styrelseledamot: Brännbornföretagen AB, StyrelseAkademin Sverige
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag och konsultverksamhet i eget bolag.
Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom detaljhandel i bolag såsom
IC Companys, Nilson Group och senast CEO Micro Holding AB (publ).
Aktieinnehav: 0 aktier.
 
Jonathan Nilsson
Född: 1965
Utbildning: Fil kand i företagsekonomi samt nationalekonomi, Lunds Universitet
Invald: 2013
Styrelseledamot: RAW Food House FANI AB, Johan Berhin Studios AB.
Huvudsysselsättning: VD Green Furniture Sweden AB.
Arbetslivserfarenhet: CFO Kwintet AB, Doro AB, VD MultiQ International AB (publ) 1999-2002.
Aktieinnehav: 50.000 aktier.
 
Fredrik Rüden
Född: 1970
Utbildning: LLB Business Law, MBA Business
Invald: 2018
Övriga styrelseuppdrag:
Tidigare ledande befattningar: Betsson (Gaming), Teligent (Telecom), Hallvard Leröy (Livsmedel) samt Investment AB Kinnevik
Aktieinnehav: 0 aktier.

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här