MultiQs Styrelse

 

Lars-Göran Mejvik, Lars Pålsson, Jonathan Nilsson och Kristina Jarring Lilja
Saknas: Fredrik Rüdén
Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande
Född: 1952
Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola samt ekonomiexamen från Uppsala universitet
Invald: 2013
VD: Mejvik Consulting AB
Huvudsysselsättning: VD Mikrolund Invest AB samt VD Mejvik Consulting AB
Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Vattenfallkoncernen samt varit verksam i GSE Systems Inc.
Aktieinnehav: 5.533.702 aktier.
Lars Pålsson
Född: 1961
Utbildning: Civilingenjör, Lund Tekniska Högskola
Invald: 2013
Styrelseordförande: Mikrolund Holding AB
Huvudsysselsättning: tf CEO MultiQ International AB
Arbetslivserfarenhet: Grundare av Mikrolund, Publiq Systems
Aktieinnehav: 36.036.230 aktier aktier.
Kristina Jarring Lilja
Född: 1958
Utbildning: IHM Business School
Invald: 2014
Styrelseordförande: StyrelseAkademin Skåne, Campus Vänner, Gents AB
Styrelseledamot: Brännbornföretagen AB, StyrelseAkademin Sverige
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag och konsultverksamhet i eget bolag.
Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom detaljhandel i bolag såsom
IC Companys, Nilson Group och senast CEO Micro Holding AB (publ).
Aktieinnehav: 0 aktier.
Jonathan Nilsson
Född: 1965
Utbildning: Fil kand i företagsekonomi samt nationalekonomi, Lunds Universitet
Invald: 2013
Styrelseledamot: RAW Food House FANI AB, Johan Berhin Studios AB.
Huvudsysselsättning: VD Green Furniture Sweden AB.
Arbetslivserfarenhet: CFO Kwintet AB, Doro AB, VD MultiQ International AB (publ) 1999-2002.
Aktieinnehav: 50.000 aktier.
Fredrik Rüden
Född: 1970
Utbildning: LLB Business Law, MBA Business
Invald: 2018
Övriga styrelseuppdrag:
Tidigare ledande befattningar: Betsson (Gaming), Teligent (Telecom), Hallvard Leröy (Livsmedel) samt Investment AB Kinnevik
Aktieinnehav: 0 aktier.

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här