MultiQs Ledningsgrupp

Lars-Göran Mejvik, tf CEO
Född: 1952
Utbildning: Civilingenjör och civilekonom
Tidigare anställningar: VD Publiq Systems AB, ledande befattningar inom Vattenfallkoncernen och GSE Systems Inc,
Aktieinnehav: 5 887 036 st aktier.
Therese Högberg, CFO
Therese Hogberg MultiQ Född: 1973
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet
Tidigare anställningar: CFO Unisport Scandinavia AB, Finance Manager Fyrklövern AB, Finance Manager Fleur dé Santé AB, Koncerncontroller Heidelberg Cement AB, Revisor Ernst & Young AB
Aktieinnehav: 300 000 aktier
Hans Ritschard, Sales Director Sweden
Hans Ritschard MultiQ Född: 1960
Utbildning: Ingenjör tekniskt institut, Marketing Management
Tidigare anställningar: VD Publiq Systems, WM-data, QD-System
Aktieinnehav: 447.204 aktier.
Mads Henrik Hansen, CEO Denmark
Mads HansenMultiQ Född: 1980
Utbildning: E-MBA, Master in Management of Technology, Aalborg Univesity
Tidigare anställningar: Direktør Victor Soft ApS, Softwarechef Mermaid A/S, Udviklingschef Mermaid A/S, COO Mermaid A/S.
Aktieinnehav: 30.000 aktier.
Daniel Bloch, CEO Norway
Daniel Bloch MultiQ Född: 1968
Utbildning: B.Sc. University of Oslo
Tidigare anställningar: Director of R&D Scala Inc., General Manager MetaLab AS, Headline.TV AS and Mermaid Norway AS
Aktieinnehav: 270 000 aktier.
Per Alm, COO
Per Alm MultiQ Född: 1963
Utbildning: Studier vid Lunds Tekniska Högskola
Tidigare anställningar: Ericsson Radio Systems AB, Factum Data AB
Aktieinnehav: 150 000 aktier
Martin Sjöbeck, Software Development Director
Martin Sjobeck MultiQ Född: 1980
Utbildning: Civilingenjör LTH
Tidigare anställningar: Utvecklingschef Publiq Systems, ARM, Ericsson
Aktieinnehav: 1.370.000 aktier

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här