Bolagets revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt av bolagets räkenskaper utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Uppdraget som revisor respektive revisorssuppleant gäller för tiden intill nästa årsstämma.
Bolagets nuvarande revisor är:
Martin Henriksson, Auktoriserad revisor, Ernst & Young

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här