Årsstämma

Årsstämman är MultiQs högsta beslutande organ och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande över bolaget. Vid årsstämman lägger styrelsen fram årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Årsstämma 2018
Årsstämma 2018 för MultiQ International AB (publ) hålls torsdagen den 22 maj 2018, klockan 13.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 17, Lund.

Ladda hem

 


Tidigare årsstämmor


Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här