Ägarförhållande

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 31 januari 2018 var de större ägarna i MultiQ följande:

Aktieägare Antal aktier Kapital/röster (%)
Mikrolund Holding AB 36 036 230 29,23
Grenspecialisten Förvaltning AB  16 020 685 13,00
Mejvik Consulting Aktiebolag 5 387 036 4,37
Swedbank AS 5 260 110 4,27
Mikael Lönn 3 649 950 2,96
BNY Mellon SA/NV 3 462 068 2,81
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 3 403 333 2,76
Berggren Byggare i Stuvsta 3 180 000 2,58
BNYM Old Mutal International 2 400 000 1,95
Storckenfeldt, Douglas 2 246 358 1,82
Övriga aktieägare 42 218 991 34,25
Summa 123 264 771 100,00

 

Per den 31 november 2018 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Aktier/aktieägare Antal ägare Innehav %
1-1 000 1 557 607 848 0,49
1 001-2 000 349 573 207 0,47
2 001-10 000 622 3 126 742 2,54
10 001-50 000 239 5 362 889 4,35
50 001-100 000 54 3 763 357 3,05
100 001- 80 109 830 728 89,10
Summa 2 901 123 264 771 100,00

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här