Ägarförhållande

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 28 juni 2019 var de större ägarna i MultiQ följande:

Aktieägare Antal aktier Kapital/röster (%)
Mikrolund Holding AB 36 036 230 29,23
Grenspecialisten Förvaltning AB  16 020 685 13,00
Swedbank AS 8 008 267 6,50
Mejvik Consulting Aktiebolag 5 387 036 4,37
Berggren Byggare i Stuvsta 4 000 000 3,25
UBS Switzerland 3 426 667 2,78
BNY Mellon SA/NV 2 707 752 2,20
Storckenfeldt, Douglas 2 600 000 2,11
Mikael Lönn 2 562 638 2,08
Försäkringsbolaget Avanza 2 189 770 1,78
Övriga aktieägare 40 325 726 32,71
Summa 123 264 771 100,00

 

Per den 28 juni 2019 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Aktier/aktieägare Antal ägare Innehav %
1-1 000 2 194 769 549 0,62
1 001-2 000 434 707 117 0,57
2 001-10 000 733 3 761 591 3,05
10 001-50 000 261 5 817 535 4,72
50 001-100 000 52 3 680 614 2,99
100 001- 73 108 528 365 88,04
Summa 3 747 123 264 771 100,00

Ansvariga kontaktpersoner

Michael Wolgsjö, CEO
Tel: +46 (0)73 85 65 825
E-Post: michael.wolgsjo@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)705 15 25 40
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här