Ägarförhållande

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 30 augusti 2019 var de större ägarna i MultiQ följande:

Aktieägare Antal aktier Kapital/röster (%)
Mikrolund Holding AB 36 036 230 29,23
Grenspecialisten Förvaltning AB  16 020 685 13,00
Swedbank AS 8 008 267 6,50
Mejvik Consulting Aktiebolag 5 387 036 4,37
Berggren Byggare i Stuvsta 4 075 000 3,31
UBS Switzerland 3 426 667 2,78
BNY Mellon SA/NV 2 707 752 2,20
Storckenfeldt, Douglas 2 600 000 2,11
Mikael Lönn 2 562 638 2,08
Försäkringsbolaget Avanza 2 343 195 1,90
Övriga aktieägare 40 097 301 32,53
Summa 123 264 771 100,00

 

Per den 30 augusti 2019 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Aktier/aktieägare Antal ägare Innehav %
1-1 000 2 192 757 989 0,61
1 001-2 000 430 697 413 0,57
2 001-10 000 702 3 572 450 2,90
10 001-50 000 251 5 591 885 4,54
50 001-100 000 47 3 326 617 2,70
100 001- 75 109 318 417 88,69
Summa 3 697 123 264 771 100,00

Ansvariga kontaktpersoner

Michael Wolgsjö, CEO
Tel: +46 (0)73 85 65 825
E-Post: michael.wolgsjo@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)705 15 25 40
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här