Ägarförhållande

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 28 februari 2019 var de större ägarna i MultiQ följande:

Aktieägare Antal aktier Kapital/röster (%)
Mikrolund Holding AB 36 036 230 29,23
Grenspecialisten Förvaltning AB  16 020 685 13,00
Swedbank AS 8 008 267 6,50
Mejvik Consulting Aktiebolag 5 387 036 4,37
Berggren Byggare i Stuvsta 3 845 000 3,12
Mikael Lönn 3 602 006 2,92
UBS Switzerland 3 403 333 2,76
BNY Mellon SA/NV 2 707 752 2,20
Storckenfeldt, Douglas 2 600 000 2,11
Oasen Blommor & Exotiska Växter 2 018 351 1,64
Övriga aktieägare 39 636 111 32,15
Summa 123 264 771 100,00

 

Per den 28 februari 2019 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Aktier/aktieägare Antal ägare Innehav %
1-1 000 2 169 778 808 0,63
1 001-2 000 437 714 139 0,58
2 001-10 000 735 3 750 547 3,04
10 001-50 000 276 6 290 983 5,10
50 001-100 000 45 3 182 604 2,58
100 001- 77 108 547 690 88,06
Summa 3 739 123 264 771 100,00

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här