Ägarförhållande

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 30 december 2019 var de större ägarna i MultiQ följande:

Aktieägare Antal aktier Kapital/röster (%)
Mikrolund Holding AB 36 036 230 29,23
Grenspecialisten Förvaltning AB  16 020 685 13,00
Swedbank AS 7 895 071 6,40
Mejvik Consulting Aktiebolag 5 387 036 4,37
Berggren Byggare i Stuvsta 4 109 990 3,33
SIX SIS AG, W8IMY 3 823 333 3,10
Storckenfeldt, Douglas 2 600 000 2,11
BNY Mellon SA/NV 2 400 000 1,95
Oasen Blommor & Exotiska Växter AB 2 018 351 1,64
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 989 296 1,61
Övriga aktieägare 40 984 779 33,25
Summa 123 264 771 100,00

 

Per den 30 december 2019 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

 

Aktier Antal ägare Innehav %
1 – 1 000 2 359 814 712 0,66
1 001 – 2 000 465 747 046 1,61
2 001 – 10 000 804 4 020 746 3,26
10 001 – 50 000 289 6 515 139 5,29
50 001 – 100 000 61 4 380 056 3,55
100 001 – 74 106 842 222 86,68
Summa 4 053 123 264 771 100,00

Ansvariga kontaktpersoner

Lars-Göran Mejvik, tf vd
Tel: +46 (0)10 211 66 23
E-Post: lars-goran.mejvik@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här