Ägarförhållande

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 28 december 2018 var de större ägarna i MultiQ följande:

Aktieägare Antal aktier Kapital/röster (%)
Mikrolund Holding AB 36 036 230 29,23
Grenspecialisten Förvaltning AB  16 020 685 13,00
Swedbank AS 8 008 267 6,50
Mejvik Consulting Aktiebolag 5 387 036 4,37
Berggren Byggare i Stuvsta 4 530 000 3,68
Mikael Lönn 3 602 016 2,92
UBS Switzerland 3 403 333 2,76
BNY Mellon SA/NV 2 707 752 2,20
Storckenfeldt, Douglas 2 600 000 2,11
Oasen Blommor & Exotiska Växter 2 018 351 1,64
Övriga aktieägare 38 951 101 31,60
Summa 123 264 771 100,00

 

Per den 28 december 2018 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Aktier/aktieägare Antal ägare Innehav %
1-1 000 282 116 749 5,50
1 001-2 000 64 108 035 5,09
2 001-10 000 92 451 404 21,26
10 001-50 000 16 428 222 20,17
50 001-100 000 3 207 666 9,78
100 001- 3 810 874 38,20
Summa 460 2 122 950 100,00

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här