Ägarförhållande

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 31 oktober 2019 var de större ägarna i MultiQ följande:

Aktieägare Antal aktier Kapital/röster (%)
Mikrolund Holding AB 36 036 230 29,23
Grenspecialisten Förvaltning AB  16 020 685 13,00
Swedbank AS 7 818 267 6,34
Mejvik Consulting Aktiebolag 5 387 036 4,37
Berggren Byggare i Stuvsta 4 008 984 3,25
SIX SIS AG, W8IMY 3 823 333 3,10
BNY Mellon SA/NV 2 707 752 2,20
Storckenfeldt, Douglas 2 600 000 2,11
Mikael Lönn 2 562 638 2,08
Försäkringsbolaget Avanza 2 287 278 1,86
Övriga aktieägare 40 012 568 32,46
Summa 123 264 771 100,00

 

Per den 31 augusti 2019 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Aktier/aktieägare Antal ägare Innehav %
1-1 000 2 203 764 842 0,62
1 001-2 000 414 670 331 0,54
2 001-10 000 703 3 598 343 2,92
10 001-50 000 246 5 529 034 4,49
50 001-100 000 45 3 244 921 2,63
100 001- 70 109 457 300 88,80
Summa 3 681 123 264 771 100,00

Ansvariga kontaktpersoner

Michael Wolgsjö, CEO
Tel: +46 (0)73 85 65 825
E-Post: michael.wolgsjo@multiq.com

Lars Pålsson, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)705 15 25 40
E-post: lars.paulsson@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här