Ägarförhållande

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 31 maj 2017 var de större ägarna i MultiQ följande:

Aktieägare Antal aktier Kapital/röster (%)
Mikrolund Holding AB 36 036 230 29,23
Grenspecialisten Förvaltning AB  15 496 113 12,57
Mejvik Consulting Aktiebolag 5 387 036 4,37
Swedbank AS 5 259 110 4,27
BNY Mellon SA/NV 3 812 068 3,09
Mikael Lönn 3 649 950 2,96
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 3 403 333 2,76
BNYM Old Mutal International 2 400 000 1,95
Oasen Blommor & Exotiska växter AK 2 018 351 1,64
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 966 658 1,60
Övriga aktieägare 43 835 922 35,56
Summa 123 264 771 100,00

 

Per den 31 maj 2017 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Aktier/aktieägare Antal ägare Innehav %
1-1000 1 416 590 662 0,48
1 001-2 000 339 558 396 0,45
2 001-10 000 655 3 339 728 2,71
10 001-50 000 247 5 707 202 4,63
50 001-100 000 55 3 954 940 3,21
100 001- 85 109 113 843 88,52
Summa 2 797 123 264 771 100,00

Ansvariga kontaktpersoner

Lars Pålsson, t.f. CEO
Tel: +46 (0)10 211 66 41
E-Post: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 44
E-post: lars-goran.mejvik@multiq.com

MultiQ Företagswebbplats

Gå till MultiQs företagswebbplats för att läsa mer om våra produkter och företagslösningar.

klicka här